Strona chwilowo niedostępna!
Prosimy spróbować później.

Prawo odstąpienia

7. Prawo do odstępowania od umowy

Ten punkt dotyczy jedynie osoby cywilnej, która produkt kupuje, zamawia, dostaje/odbiera, używa, oraz jest odbiorcą ofert handlowych (Konsument).

Konsument ma prawo, od momentu odebrania produktu, w ciągu 14 dni bez uzasadnienia, rezygnować z produktu, i odstąpić od umowy.

Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy, także w okresie czasu pomiędzy zamówieniem produktu/usługi a jego odbiorem.

Konsument nie ma uprawnienia odstąpić, w przypadkach

– Produktu ulegającemu zepsuciu(artykuły spożywcze), lub z krótkotrwałą jakością.

– Produktu w opakowaniu higienicznym, który z powodu warunków higienicznych lub sanitarnych, nie może b zwrócony.

– Ekzemplarz nagrania dzwięku, obrazu (audio – video) w zamkniêtym opakowaniu, oraz oprogramowanie komputerowe, którego opakowanie zostanie naruszone przez konsumenta; – produkty specjalne, wyprodukowane według wymagań konsumenta, lub produkt dopasowany do chech osobistych konsumenta.

 

7.1. Procedura zastosowania prawa do odstępowania od umowy

 

7.1.1. Jeżeli konsument chce korzystać z prawa do odstępowania od umowy, jest zobowiązany przekazać swoje oświadczenie (pocztą, drogą elektroniczną; mailem lub faxem) do obsługi klienta, za pomocą danych kontaktowych, znajdujących się na początku tego dokumentu umowy. Do tego konsument powinien użyć wzór, podany w mailu potwierzdającym zakupu. Konsument ma możliwość do rezygnacji, w przypadku wysłania swoje oświadczenie, przed terminem wyżej podanym.

 

7.1.2. W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązek udowodnienia ciąży konsumenta, iż postąpił zgodnie według praw i zobowiązań wymienionych w punkcie 7.

 

7.1.3. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, ta forma będzie uwzględniona w przypadku wysłania jej dla usługodawcy, do 14 dni (nawet w dniu 14 tym).

 

7.1.4. W przypadku wysyłki pocztowej, elektronicznej; mail lub fax, liczy się data nadania wiadomości. W przypadku listu pocztowego, uwzględniona może być jedynie przesyłka polecona.

 

7.1.5. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić produkt bez opóźnienia, do niżej podanego punktu zwrotu, lub najpóźniej od czasu przekazania oświadczenia w ciągu 14 dni.

 

7.1.6. Termin zostaje uwzględniony, jeżeli konsument przed upływem 14 dni, wyśle produkt (pocztą lub przekaże produkt kurierowi do zwrotu).

 

7.1.7. Koszty przesyłki zwrotu produktu, obciąża konsumenta. Na prośbę konsumenta, usługodawca organizuje odpowiednie warunki do zwrotu, natomiast koszty przesyłki (30 PLN), obciążają konsumenta, w tym przypadku usługodawca nie przejmuje koszty przesyłki na siebie, jedynie zapewnia warunki organizowania zwrotu produktu. Wymaganiami konsumenta w sprawach zwrotu produktu, zajmuje się obsługa klienta.

 

7.1.8. Usługodawca, nie jest w stanie odebrać produkt, wysłany paczką płatną przy odbiorze. Usługodawca zwraca jedynie koszt produktu, konsument jest jedynie obciążony kosztem przesyłki.

 

7.1.9. W przypadku odstąpenia od umowy przez konsumenta, usługodawca zwraca cenę produktu w ciągu 14 dni, od momentu odbioru produktu, zwróconego przez konsumenta. Usługodawca ma prawo przytrzymywać zwrot ceny, póki produkt nie zostanie przez niego odebrany.

 

7.1.10. Zwrot pieniędzy jest dokonywany zawsze formą przelewu bankowego, z wyjątkiem zamówień wykonanych formą PayPal lub kartą kredytową, kiedy to usługodawca używa system PayPal-u, do realizowania zwrotu.

 

7.1.11. Konsument może być obwiniany za utracenie wartości produktu, jedynie w przypadkach, kiedy do ustalenia cech oraz jakości produktu, awaria została spowodowana z przesadnego zużycia.

 

7.1.12. Jeżeli domaganie się prawa do odstępowania od umowy przez konsumenta, jest zapoczątkowane po spełnieniu usługi, konsument jest zobowiązany zwrócić koszty usługodawcy.

 

7.1.13. W przypadku prawnego zwrócenia produktu, przez konsumenta dla usługodawcy, usługodawca może żądać zwroty kosztów, jeżeli doszło do utracenie wartości produktu przez niepoprawne i/lub przesadne zużycie.